Menu Sluiten

Meetings


Meetings

Informatie over meetings.

Meetings zijn een belangrijk onderdeel van ons professioneel leven.

Zij bieden ons de gelegenheid om belangrijke zaken te bespreken en plannen te maken. Zij worden ook gebruikt om verslag uit te brengen over verwezenlijkingen, nieuwe ideeën en voorgestelde wetgeving. Meetings kunnen persoonlijk, telefonisch of via internet plaatsvinden.

Een meeting wordt gewoonlijk gedefinieerd als een bijeenkomst waarbij ten minste twee mensen samenkomen om over een of meer onderwerpen te praten, meestal in een officiële of organisatorische setting, maar meetings kunnen ook in diverse andere settingen plaatsvinden.

Algemene meetings kunnen om allerlei redenen worden belegd, bijvoorbeeld om verslag uit te brengen over de resultaten van een jaarmeeting of conferentie, of om de organisatie bij te praten over een bepaald onderwerp van belang.

Formelere meetings worden echter vaak bijeengeroepen om verslag uit te brengen over de resultaten van speciale meetings, zoals een meeting van de raad van bestuur. Bestuur meetings vragen ook om een serieuzere discussie dan een algemene meeting, omdat alleen de bestuursleden bij consensus beslissingen kunnen nemen.

De meeste meetings vinden plaats tijdens de werkuren.

Dit helpt afleiding door anderen die de procedure willen doen ontsporen, te voorkomen. Ondoeltreffende meetings kunnen leiden tot slechte communicatie, gebrek aan overeenstemming en weinig deelname van de raad van bestuur of het personeel. Het kan de organisatie ook kwetsbaar maken voor invloeden van buitenaf.

Info over meetings

Vragen over Meetings

Voorbereiding en organisatie van meetings.

Alle deelnemers aan meetings moeten de agenda begrijpen en zich inzetten voor het proces, wil de meeting succesvol zijn.

Schrijf de agenda zo nodig uit en leg hem voor aanvang van de meeting ter beoordeling aan de groep voor. Iedereen moet de agenda kunnen doornemen, vragen kunnen stellen en beantwoorden, en het eens kunnen worden over een te volgen koers.

Neem tijdsaanduidingen op voor break-out sessies, en geef elke deelnemer voldoende tijd om zich voor te bereiden.

Meer info over meetings nu op brusselsgate.be.

Tags

Leveranciers Meetings | Meeting Organiseren In Brussel | Meetings | Organisatie Meetings Brussel |